Projekt ukrajinských žáků

Projekt ukrajinských žáků

13.03.2023
Základní škola

V divadelním sále jsme zhlédli zajímavý projekt. Pod dohledem naší ukrajinské asistentky Oleny Kasianenko nacvičili všichni žáci z Ukrajiny pásmo, jehož cílem bylo představit svým českým spolužákům zemi, o které každý den slyší, ale příliš ji neznají. Během 80minutového vystoupení nás 22 ukrajinských dětí seznámilo se svými rodnými městy a poté jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o ukrajinských reáliích, tradicích, kultuře a osobnostech této velké země. Celé pásmo bylo doprovázeno filmovými ukázkami a fotografiemi. Děti vystoupily v národních krojích, v úvodu zazpívaly národní hymnu a během programu také své nejznámější lidové písně. Obdivuhodné bylo především to, že celé představení zvládly v češtině. Musíme ocenit pokroky, které za necelý rok udělaly.

Na odpoledne byl učitelský sbor pozván ukrajinskými rodiči do školní kuchyňky, kde nám maminky připravily pohoštění formou rautu. Přichystaly pro nás pokrmy typické pro ukrajinskou kuchyni, včetně svého národního jídla, boršče.  Musíme konstatovat, že jsme si velmi pochutnali. Moc děkujeme za příjemně strávený den.