III.B

Třídní učitel: Markéta Prášková
Spadá pod: První stupeň

Zdravím všechny třeťáčky v novém školním roce!


Předběžný rozvrh na rok 2022/2023 je vložený na hlavní stránce školy. V průběhu podzimního plavání bude změna, tzn. v úterý bude 6 vyučovacích hodin a ve čtvrtek 4 vyučovací hodiny.

Plavání:

Začínáme 6.9. 2022 (10 lekcí každé úterý). Kurz je pro děti zdarma, budeme vybírat jenom na dopravu (700 Kč). Více podrobností bude v e-třídnici.

Sejdeme se 1. září v učebně III.B asi na 1 vyučovací hodinu. Pokud budete chtít tento den oběd, musíte si ho individuálně nahlásit.

V pátek budeme pracovat podle rozvrhu, s sebou si vezměte aktovku, penál, svačinu, bačkory, čip na oběd.


Ve čtvrtek se těším!

Prášková Markéta