IV.

Třídní učitel: Jana Krupičková
Spadá pod: První stupeň