Masopust

Masopust

12.02.2024
Základní škola

Po čtyřleté odmlce mohlo naše město opět zažít masopustní veselí. V úterý 6. února opět od ZŠ Komenského vyšel průvod rozdováděných masek, které mohly na nově zrekonstruovaném námětí uspořádat masopustní program v duchu lidových tradic. V pestrobarevném průvodu, v jehož čele šel laufr s bábou, jste nemohli přehlédnout tradiční masky: tančící turky, kobylu s rasem, medvědáře s medvědem, škodícího žida, slaměného i nevěstu se ženichem. Za nimi následovala kapela, která hrála průvodu do kroku.  Pak již kráčeli všichni žáci a učitelé v různých maskách, které si většinou sami zhotovili. Na náměstí maškary požádaly pana starostu Františka Aubrechta o povolení masopustní obchůzky a poté se celé náměstí roztančilo. Proběhlo vyhlášení nejlepších masek, dětský sbor naší školy zazpíval tradiční masopustní písničky a pak celá akce byla tradičně ukončena. Žid přečetl hříchy kobyly, ta byla obžalována, laufr dal pokyn rasovi, aby vykonal svoji povinnost. Kobyla byla poražena a letošní masopust ve Světlé nad Sázavou byl u konce.

Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení města, které nám umožnilo masopust uspořádat a také městské policii, která dohlížela na klidný průběh akce. Velké poděkování také patří Bufetu u Havlů, který zajišťoval občerstvení na námětí a naší škole poskytl jako sponzorský dar jitrnice do masových kytic.