Zobrazit navigaci

Výchovná poradkyně

Základní škola pro život Světlá nad Sázavou, Komenského 234

Mgr. Hana Kubínová

Kontakty:

telefon: 569 452 769

email: hkubinova@zskomenskehosns.cz


Konzultační hodiny:

Pondělí: 14:00 - 15:00

Čtvrtek: 8:00 - 10:00, 14:00 - 15:00


Úloha výchovného poradce:

 • poradenství při výběru vhodné střední školy (volbě povolání), pomoc při vyplňování přihlášek
 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace)
 • drogová prevence
 • péče o žáky s podpůrnými opatřeními
 • práce s mimořádně nadanými žáky
 • zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně vzdělávacím centrem a s jinými orgány státní správy (zejména s orgány péče o dítě)
 • poradenství v obtížných životních situacích žáků
 • spolupráce se školním psychologem, zajištění konzultací


Důležitá poradenská pracoviště:

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, Havlíčkův Brod

Pedagogicko-psychologická poradna provozuje diagnostickou a terapeutickou činnost pro děti a mládež, poradenství pro děti a rodiče a logopedii.

Adresa: U Panských 1452, Havlíčkův Brod, 580 01

Telefon:  569 422 171 nebo 569 425 954

Web: ppphb.hbnet.cz

Email: ppp@hbnet.cz

Nabízí:

 • diagnostickou činnost pro děti a mládež

 • poradenství pro děti a rodiče

 • terapeutické konzultace, vedení

 • ambulantní péči zvláště v oblasti SVPU

 • systematický program pro děti s poruchami pozornosti (KUPOZ)

 • logopedickou depistáž a vedení

 • zjištění školní zralosti

 • primárně preventivní program pro děti od čtyř do osmi let

 • návštěvy školských zařízení

 • pomoc v oblasti preventivních aktivit

 • poradenství při volbě povolání

 • poradenství a diagnostika v oblasti péče o nadané děti

Objednání:

 • zákonný zástupce dítěte

 • škola po dohodě s rodiči

telefon: 569 422 171, 569 425 954, 722 964 003

e-mail: ppp@hbnet.cz


Speciálně pedagogické centrum Havlíčkův Brod 

je školské poradenské zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním.

Adresa: U Panských 1452, Havlíčkův Brod, 580 01 (2.patro)

Telefon/fax: 569428925, 734696157

E-mail: spc.hb@email.cz


Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra. Je nedílnou součástí mateřské školy.

Adresa: Demlova 28, Jihlava, 586 01

Web: http://www.msdemlova.cz

E-mail: spc.jihlava@centrum.cz

Je vhodné konzultovat návštěvu PPP i SPC s třídním učitelem, případně výchovným poradcem.