Zobrazit navigaci

Zápis do 1. tříd

  • Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

  • K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.

  • Předběžně lze zapsat i děti, které dosáhnou šestého roku věku v období od 1. 9. do 31. 12. 2024 (musí mít doporučující vyjádření školského poradenského zařízení) i děti, které dosáhnou šestého roku věku v období od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025 (musí mít doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře).

  • Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj.

  • V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy, a to nejpozději do 30. 4. 2024.

  • Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.

  • U zápisu bude pořízena fotografie budoucího prvňáčka.

  • Rodiče vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Všechny potřebné formuláře s Vámi vyplníme při zápise, můžete si je také stáhnout a předem vyplněné přinést s sebou k zápisu.


Školský obvod Základní školy Světlá nad Sázavou, Komenského 234, příspěvková organizace, IČO: 75017059 tvoří:

ulice: Čapkova od Nádražní po trať, Dolní, Haškova, Horní, Jelenova, Josefodolská, Kolovratova, Komenského po trať, Lánecká po viadukt, Malostranská, Nádražní, náměstí Trčků z Lípy, Na Sídlišti, Nerudova, Nové Město, Poštovní, Pěšinky, Sázavská, Wolkerova, Zámecká

části obce: Benetice, Dolní Březinka, Dolní Dlužiny, Horní Březinka, Horní Dlužiny, Josefodol, Kochánov, Leštinka, Lipnička, Mrzkovice, Opatovice, Radostovice, Závidkovice, Žebrákov


Desatero pro prvňáčky

1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují rodiče.

2. Umím si na stolku porovnat věci, umím si správně uložit pomůcky do aktovky a uklidit hračky a pastelky tam, kam patří.

3. Umím správně držet tužku i při kreslení pastelkami, umím malovat barvami.

4. Dokážu správně pojmenovat barvy.

5. Dovedu správně držet nůžky a vystřihovat.

6. Umím si připravit ubrousek na svačinu. Vím, že před jídlem i po něm si musím umýt ruce.

7. Ruce si umývám i po použití WC.

8. Umím si sám obout boty, zavázat tkaničky, rychle se převléknout do cvičebního úboru.

9. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění v klidu a se zájmem.

10. Televizní pohádky a filmy sleduji pozorně a umím o nich rodičům vyprávět.