Ekologická výstava

Ekologická výstava

13.03.2024
2. stupeň

V březnu jsme navštívili se žáky 8. a 9. tříd výstavu "Ovzduší a jeho ochrana - emise, imise, která proběhla v areálu světelské Akademie. Výstava byla velice zajímavá a poučná.