V.A

Třídní učitel: Iveta Mindlová
Spadá pod: První stupeň

Informace pro rodiče