II.B

Třídní učitel: Hana Štercová
Spadá pod: První stupeň

Vítám všechny své žáky a jejich rodiče v novém školním roce. Sejdeme se 1. 9. 2022 v naší druhé třídě a konec vyučování bude v 8:45 hod. 

Ostatní informace budou uvedeny v e-třídnici.

Těším se na vás.

Třídní učitelka Hana Štercová

Informace pro rodiče

Výroba vánoční keramiky s paní Kočí


Výroba vánočních svícnů


Vánoční zpívání s kytarami


Mikuláš 2022

Třídní skřítek


Společenský den 13. 10. 2022


Přírodovědná vycházka 6. 10. 2022

Výstava na Akademii 4. 10. 2022

Prohlídka světelského kostela 29. 9. 2022Soubory třídy