I.S

Třídní učitel: Eliška Poukarová
Spadá pod: Druhý stupeň

Třídní důvěrník: Petra Hanousková

Informace pro rodiče