VI.

Třídní učitel: Hana Kasalová
Spadá pod: Druhý stupeň

Informace pro rodiče

 Vítejte v 6. třídě,

mám skvělou zprávu. Právě začíná nový školní rok!

Brzy na viděnou.

Vaše třídní učitelka Hana Kasalová

Soubory třídy