VIII.

Třídní učitel: Hana Zajícová
Spadá pod: Druhý stupeň